KRİZ YÖNETİMİ

Günümüz dünyasında pek çok şirket durgun ve sürekli değişen ekonomi, etkili rakipler, motivasyonsuz çalışan, yeni teknolojiler, yoğun iş yükü ve nedeniyle adeta kaygan zeminde büyümekten öte ayakta kalmaya çalışmaktadır.

Global ölçekte ve kültürlerarası karmaşıklığın artması günümüz koşullarında şirket yöneticilerinin türbülanslı hava şartlarında bir Boing uçağını yönetmeleri gibidir. Bir yandan inovasyon zorunluluğu, bir yandan değişen ekonomi ve dünya şartlarında bilgiyi yaratmak, uygulamak ve değişimi sürdürebilmek oldukça zorlayıcıdır. Bu nokta da kriz yönetimi kavramı önemli ve etkin bir araç olarak karşımıza çıkar.
Bu modül değerler, inovasyon, adaptasyon, tutku ve geleceğe odaklı olarak krizlerin nasıl yönetileceğine dair güçlü araçlar ve yöntemler sunar.