İLETİŞİM MODÜLER SİSTEMİ

Karşılıklı bir iletişim sistemi olan iletişim, kişilerarası bir işbirliği sürecidir ve özellikle bir şirket içerisindeki bireylerin gelişim, performans ve memnuniyetlerine doğrudan etki eder.

Bir şirket için iletişim sadece kişilerarası kurulan iletişimden çok daha fazlasıdır. İletişim, yönetici(ler) arasında, yönetici(ler) ve çalışanlar arasında, çalışanlar arasında, çalışanlar ve müşteriler arasında olmak üzere çok bilinmeyenli bir denklem gibidir. Bu denklemi çözmek şirketler ve yöneticiler için her zaman büyük bir sorun halindedir.

İMZA sisteminin iletişim modülleri şirketinize ait bu denklemi belirlemenizi, etkileşim mekanizmasını, sorunları ve çözüm önerilerini aktif ve dinamik bir süreçle size sunar. Her şirket için ayrı bir tasarım süreci, uygulama teknikleri ve sürecine sahiptir.

Bu modüller, şirket ortak dil bilincini oluşturmayı, iletişimde başarıyı, daha iyi anlamayı, anlatmayı ve anlaşmayı, motivasyonun yükselmesini, verimliliğin artmasını, pozitif etkileşimi sağlamayı, özyönetim sistemini kurmayı, ortak dil, hedef ve stratejinin oluşturulmasını hedefleyerek oluşturulan dinamik, etkin ve şirketlere özgüdür.