Loading

ICF’in 11 koçluk yetkinliğini esas alan Profesyonel Koçluk Eğitimimiz koçluk ustalığı ve yetkinliğini yoğun öğrenme ve keşifle kalıcı öğrenmeye dönüştürmek üzere tasarlanmış diploma programımızdır. Türkiye’deki en detaylı, yenilikçi ve yetkin eğitim içeriği ve uygulamalarına sahip öğrenme modeline sahiptir. Eğitim sürecinde gerçek koçluk uygulamaları aktif öğrenme modelini güçlendirir. Eğitim içerikleri International Coach Federation (ICF), Association for Coaching (AC) ve European Mentor Coaching Council (EMCC) yetkinlik ve etik kurallarına göre oluşturulmuştur.

Eğitim içeriği, bilgi, uygulama ve araçlar açısından katılımcının koçluk mesleği konusunda yetkinliğini sağlarken aynı zamanda bireysel hayatına da büyük katkı sağlar. Koç adayları önce kendi hayatlarında değişim ve dönüşümü gerçekleştirirler.

Eğitimin sonunda koç adayları kendi koçluk planlarını oluşturur. Koçluk sürecinde uzmanlık ve ustalıklarını destekleyecek ileri tekniklere, anahtar ilkelere, kilit bilgilere ve bütünsel koçluk araçlarına sahip olurlar.

6 Modül, 96 saat sınıf içi eğitim  ve stajdan oluşur. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından 3 aylık staj dönemi başlar. Staj döneminin tamamlanması sonunda yazılı ve sözlü sınavların da başarılmasının ardından sertifika almaya hak kazanılır.

Bu eğitimi ve sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayanlar Profesyonel Koç olarak bireylere koçluk yapabilir, ICF’in AC ünvanına sahip profesyonel koç olma şartını sağlamış olurlar.

MODÜLER SİSTEM

MODÜL 1: KEŞİF_ Bireysel Farkındalık
MODÜL 2: ANLAM _ Koçluk Temelleri ve BESTPRO modeli
MODÜL 3: BAŞARI _ Güçlü Koçluk Araçları Kullanma Becerileri
MODÜL 4: BAĞLANTI _ Koçluk Varlığı ve Yetkinlik Dokusunu Oluşturma
MODÜL 5: BÜTÜNLÜK _ ICF Koçluk Yetkinliği, Özgün Koçluk Tasarımı
MODÜL 6: USTALIK_Değişim, Dönüşüm ve Gelişim
Staj
Sınavlar
Sertifikasyon

3 haftada bir koçluk uygulama atölyesine ücretsiz katılım

MODÜLER SİSTEM ANA BAŞLIKLARI

Koçluk etik standartları
Koçluk anlaşması oluşturma
Güven ve samimiyeti inşa etme
Koçun varlığı/Koçluk duruşu
Güçlü sorular
Aktif dinleme
Açık iletişim
Farkındalık yaratma
Eylemleri tasarlama
Planlama ve hedefleri oluşturma
Süreci takip etme ve yönetme
ICF Ünvanlama

20+ Koçluk Araçları
Beklentiler ve sürecin çıktılarının açık bir şekilde oluşturulmasında kullanılan araçlar
Koçluk İlişkisini başarıyla yönetmede kullanılan araçlar
İstenen çıktıları ve net kazançları ortaya çıkaran araçlar
Çözümleri keşfetmeye ve seçenekler oluşturmaya yönelik araçlar
Güven ve kişisel performansı geliştirmeye yönelik araçlar
Gelişen ilişkiler kurabilme ve analiz etmeye yönelik araçlar
Bireysel etkiyi arttıran araçlar
Geleceği planlamaya yönelik araçlar

Kimler için

 • Sosyal, davranışsal ve duygusal yetkinlik ve performanslarını geliştirmek ve liderlikle yönetmek isteyen yöneticiler
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Eğitmenler ve öğretmenler
 • Anne-babalar
 • Şirket yönetici ve kilit noktadaki çalışanları
 • Bireysel gelişimine önem veren ve/veya koçluğu meslek olarak gerçekleştirmek ve geliştirmek isteyenler
 • Şirket içi koçluk kültürünü kurmak isteyen aile şirketleri, orta ölçekli şirketler

BİREYSEL HEDEFLER

 • Profesyonel koçluk bilgi ve becerileri
 • Yönetilebilir koçluk anlaşması oluşturabilme yetkinliği
 • Güven ve samimiyeti kurma becerisi
 • Koçluk varlığını oluşturma gücü
 • Güçlü soru sorma sırları
 • Aktif dinleme becerileri
 • Net iletişim yetkinliği
 • Farkındalık yaratma
 • Eylemleri tasarlama ve planlama
 • Süreci ustalıkla yönetme
 • Bedensel ipuçlarını okuma
 • Duygusal zeka gelişimi

KURUMSAL HEDEFLER

 • Kurum içi iletişimde etkin koçluk araçlarını kullanma
 • Yöneticilerin liderlik becerilerini ortaya çıkaran koçluk
 • araçlarını sağlama
 • Kurum içinde “Makro Lider Yönetici”ler yetiştirme
 • Kurumsal çatışmaları anlama ve yönetme
 • Kalıcı motivasyonu ve odaklanmayı sağlama
 • Kurum içi varlığını hissetme
 • İş verimliliğini arttırma
 • Üretkenlikte anlamlı hedeflerle ilerleme
 • Duygusal zeka gelişimi