Loading

Hayat iniş çıkışlarıyla bir kalp kardiyografisindeki gibi. Bu iniş çıkışlar  elbette hayatın gerekliliği. Önemli olan bu iniş çıkışları yönetmek, hedefli ve doyumlu bir yaşam sürmektir. Ancak günümüz insanı hızla geçen günlerin içinde hedef, performans  ve yaşam doyumunda nerdeyse yaşamaz haldedir.

Bireylerin özel ve profesyonel yaşamlarında istedikleri hedefleri belirlemeleri ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için aldıkları destek süreci olarak tanımlanan "Koçluk Sistemi", istenen performansa ve yaşam doyumuna ulaşmak için koç (coach) ve koçi (coachee) arasında planlı ve sürekli motivasyona dayalı bir gelişim ilişkisidir.

BESTPRO’nun bireysel koçluk sistemi ve süreci hayat başarısında bireylerin yanında olmayı amaçlamaktadır. Sürecin odak noktası; gelecektir. Bireyleri fikirden eyleme taşır. Öğrenme için sağlam bir platform ve araç sağlar.  Pozitif değişim adımlarını attırır. Koçluk sürecinde bireylere yaptıkları ve aslında istemedikleri şeyleri durdurmak ve hayatlarına yakından bakmak için yetkinlik kazandırır. Bireyler ne istediklerini değerlendirir ve bunların yönlerini kontrol edebilir hale gelirler.

BESTPRO koçluk süreci, zorluklardan ilham alarak ve aynı zamanda bireylerin öz sorumlulukları ile hedeflerine ulaşmalarında da destektir. Bireyler kendi potansiyellerini fark edip ve başarıya dönüştürecek eylemleri tanımlarlar. (Koçluk işte bu nedenle danışmanlık değildir,  bir tedavi yöntemi değildir.) Koçluk kör noktaları belirletme ve etkin bir hayat sürdürme felsefesidir.

Bireyler ve özellikle yöneticilerin liderlik özelliklerini geliştirir, karar vermede ince ayar becerileri sağlar, başarı engellerini tanımlatır ve aşma yollarını çizdirir. Stresi azaltır. Her durumda daha güçlü ve etkin bir iletişim kurmayı sağlatır. Planlama ve planlara uymayı sağlar. Daha dengeli bir yaşam oluşturur. Değerleri açıklığa kavuşturur ve nasıl onurlandırılacağına dair farkındalık oluşturur. Yaratıcılığı ve tutkuyu ortaya çıkaran hedefleri ortaya çıkartır. Yeni olanaklar ve perspektifler keşfettirir. Eski alışkanlıkları ve verimsiz davranışları bıraktırır. Daha bütünsel olarak sezgileri geliştirir. Duygusal zekada artış sağlar. İşte ve ilişkilerde daha fazla  tatmin sağlar.  Gerçek özle daha derin bir bağlantı kurdurtur.

Özetle BESTPRO bireysel koçluk sistemi ile çalışanlar;

 • Dengeye ve bütünselliğe dayalı bireysel çalışmalar ile zaten var olan içsel kaynaklarını fark eder ve ortaya çıkarırlar,
 • Bunların ortaya çıkarılamamasındaki engelleri ortadan kaldırır ve farklı bakış açılarının kazanırlar.
 • Sürecin yöneticisi olarak kendileridir. Bu sayede kişisel farkındalıkları artar, hedefleri netleşir, olaylara çözüm odaklı  yaklaşımı fark eder, yaratıcılıklarını keşfeder, sorumluluk kavramının anlamını değiştirir ve geleceği şimdide yaratırlar.

BİREYSEL KOÇLUK SÜRECİ NASIL İŞLER?

Bireysel koçluk hizmetinin işleyişi periyodik olarak (genelde haftada bir) yapılan yüzyüze ve/veya online görüşmeler ile gerçekleşir. Bu noktada en önemli kriter; süreç içinde her an kişinin başarılarının ve geliştirilmesi gereken yönlerinin üzerinde sürekli bir odaklanmanın olmasıdır.

İsterseniz yüz yüze isterseniz online olarak gerçekleşir. 

Bu kapsamda BESTPRO Koçluk Sisteminde yetkin profesyonel koçlar ile şu başlıklar altında bireysel koçluk hizmeti verilir:

 • Yönetici Koçluğu
 • İş Koçluğu
 • Kariyer Koçluğu
 • Mentör Koçluk
 • Marka Koçluğu
 • İlişki Koçluğu
 • Performans Koçluğu
 • Eğitim ve Ebeveyn Koçluğu
 • Doğum ve Gebelik Koçluğu