KOÇLUK PROGRAMLARI

Koçluk Eğitim Programlarımız mezunlarımızın koçluk mesleğindeki başarısını sağlamak üzere eşit oranda
önemsediğimiz iki mihenk noktasına odaklıdır:

1. “Profesyonel Koç” eğitimi, beceri, yetkinlik geliştirme ve usta koçluk
Programlarımız Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı eğitim programlarından oluşmaktadır. Tüm
programlar ICF’ in Temel Yetkinlikleri ile uyumludur. Katılımcılarımız bireyler, gruplar veya kurumlarla
yapacakları koçluk süreçlerinde derin, etkin ve sürdürülebilir değişimler yaratmak için gerekli ve önemli olan
koçluk bilgi, teknik ve araçlar konusunda donatılırlar. Yetkin profesyonel koçlar olarak koçluk mesleğinin tüm
inceliklerine sahip olurlar.

2. Bireysel dönüşüm
Koçluk mesleğinde etkili olabilmek için mezun profesyonel koçlarımızın kendi yaşamlarında da koçluğun
felsefesini ve kazanımlarını uygulamaları gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, katılımcılarımız kendi
filtrelerine ve önyargılarına bakmaları ve hayatın tümüyle bağlantı kurmalarının önündeki engelleri
kaldırmaları için eğitim süreci boyunca aday koçlarımızla uygulama yaparlar. Böylece eğitim programlarımıza
katılan tüm koçlar ve liderler önce kendilerinin ve hayatlarının koçu olurlar.

Bu çerçevede eğitim programlarımızın temel felsefesi, yöntemleri, uygulamaları, program yapısı ve eğitim
yaklaşımımız oluşturulurken aşağıdaki prensipler önceliğimizdir:

● Her profesyonel koç aslında bir liderdir. Koçluk etkili liderliğin temel bir parçasıdır. Mezunlarımız
koçluk yaparken bireylerle liderlik yaptıklarını ve iletişim odaklı ortaklık sağladıklarını bilirler. Bu iş
birliğine dayalı iletişimde her zaman olması gereken sorumluluğa ve ego dengesine sahiptirler.

● Var olmanın gücü harekete geçme kadar önemlidir. Yani bireylerin benliklerini fark etmeleri ve
varoluşlarının farkındalığı olmadan kalıcı değişim sağlanamaz. Anlamlı ve kalıcı değişiklik ancak
bireyin kendi ve diğerlerinin varlığının farkındalığını istenen sonuçlar için gerekli olan eylem
adımları ile birleştirdiğinde mümkündür.

● Geçmiş alışkanlıkların veya kalıpların ve halihazırdaki mevcut eğilimlerin farkında olarak geleceği
oluşturmak koçlukta en önemli noktadır. Bu nedenle odak noktamız, geçmiş ve şimdiki koşullar ve
inançlar hakkında farkındalığı sağlamak ve günümüze odaklanarak geleceği kurgulatmaktır. Bu
şekilde seçimlerin sonuçlarının farkındalığı ve sorumluluğu ile kalıcı değişim sağlanır.

● Profesyonel Koçların bu meslekte nasıl başarılı olacaklarını bilmeleri ve kendi koçluk modellerini
geliştirmeleri önemlidir.

● Profesyonel koçun görevi bireylerin benzersizliğinin ve kaynaklarının ortaya çıkmasına katalizörlük
yapmaktır. Bu, koçluk sürecinde, egodan ve kişisel gündemden uzak koçluk yapmakla sağlanır.

Koçluk eğitim programlarımız üç ana başlık altında toplanmaktadır:

1. ICF ICF akreditasyonlu koçluk eğitimleri
ICF ACC, PCC veya MCC ünvanlarına sahip Profesyonel Koç olmak isteyen bireyler, koçluk yetkinlik, beceri ve
prensiplerini liderlik ve yöneticilikte kullanmak isteyen her seviyedeki yöneticiler, koçluğun felsefesi ve
öğrenimlerini hayatlarına uygulamak isteyenler için

2. ICF Mentör Koçluk
Profesyonel koçluk eğitimlerini tamamlamış ve ICF’in ACC, PCC ve MCC ünvanlarını almak isteyen Profesyonel
Koçlar için

3. Koçluk işini kurmak
Koçluk mesleğini profesyonel olarak en iyi şekilde kurmak, geliştirmek ve sektörde kendi markasını yaratmak
isteyen Profesyonel Koçlar için

Ayrıca  “Bireysel Koçluk” Hizmeti (ACC, PCC ve MCC ünvanlarına sahip profesyonel koçlar tarafından sunulan)
1e1 olarak hayatın her aşamasında ve seviyesinde değişmek, ilerlemek, gelişmek, öğrenmek ve hayat dolu bir
ömür sürmek isteyen tüm bireyler için